آگهی استخدام بانک صادرات ایرانکارفرما : بانک صادرات ایران

محل های استخدام مورد نیاز : مناطق جنوب و شرق شهر تهران و شهرستان های تابعه،

تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده

تاریخ ثبت : ۲۱ بهمن ۱۳۹۱

تاریخ انقضا : ۴ اسفند ۱۳۹۱
متن کامل خبر در ادامه مطلب